Pages Navigation Menu

Wedstrijden Dames

Wedstrijddata Dames 2018

Alle wedstrijden op Zondag.
Betaling van de wedstrijd/competitie dient 2 weken van te voren overgemaakt te zijn op rekening ,
NL 18 INGB 0002 315474
T.n.v. De Rietvoorn met vermelding welke wedstrijd.

03-Juni,
08-Juli,
05-Augustus,
26-augustus.

Informatie betreffende de Dames Competitie 2018

Er wordt gevist in de Westeraam bij de Jumbo 6661 TT Elst
Dames die mee willen vissen moeten lid zijn van ‘De Rietvoorn Elst.’
De kosten van deelname aan deze competitie bedragen eenmalig € 14.00.
Er wordt gevist van 10 t/m 13.00 uur loten 09.00 uur
Alle wedstrijden tellen mee voor “Koningin Dames competitie 2018”.
Er wordt gevist op aantal en gewicht.
Voor deze competitie geldt dat er wordt gevist met de vaste hengel van maximaal 9 meter.
Naar keuze valt 1 van de 4 wedstrijden af.
Vist men minder dan 4 wedstrijden is er geen afvalwedstrijd meer.
Voor alle wedstrijden geldt hoge prijsdichtheid van 1 op 2
Prijsuitreiking om ca. 13.30 uur in Eethuis Westeraam Basillica 13 Elst.

Reglement witviswedstrijden HSV De Rietvoorn Dames Competitie
1. Er wordt gevist met een vaste hengel van max. 9,00 meter voorzien van één lijn met één enkeltandige haak.
2. Voor aanvang van de wedstrijd wordt door loting het plaatsnummer bepaald.
3. Eerste signaal is aanvang vissen, het tweede signaal is einde wedstrijd en moet men direct de hengel uit het water halen. De op dat moment gehaakte vis telt alleen nog mee wanneer deze zich in het landingsnet bevindt. Bij gebruik van de vaste hengel mag er slechts één keer bij aanvang zwaar worden gevoerd (z.g.n. plonzen).
4. Vlonders, stoeltjes en viskisten moeten bij aanvang van de wedstrijd met de achterpoten uit het water blijven.
5. Het vissen en of voeren met verse de vase en/of gekleurde maden is verboden.
6. Het gebruik van een katapult is verboden.
7. Alle gevangen vissoorten tellen mee met uitzondering van donderpad, paling, snoek en snoekbaars. Deze moeten direct worden teruggezet.
8. De gevangen vis moet tot aan de weging in een niet metalen leefnet worden bewaard.
9. Er wordt gevist volgens een puntensysteem.
De deelnemer die het hoogste gewicht vangt krijgt hiervoor 1 punt. De daaropvolgende deelnemer krijgt 2 punten, de daaropvolgende 3 punten enz. Vanaf plaats 9 en bij het vangen van geen vis krijgt men 8 punten. Deze punten worden samengeteld. Per wedstrijd ontstaat op deze wijze een ranking waarbij nummer één 1 punt mee neemt naar het competitie resultaat, nummer twee 2 punten enz. tot maximaal 8 punten. Kan men een wedstrijd niet meedoen en heeft men vooraf uiterlijk de vrijdagavond vóór 21.00 uur afgezegd dan krijgt men 9 punten als wedstrijdresultaat en bij niet afzegging bij een van de leden van de wedstrijdcommissie 12 punten. Bij niet afmelden worden deze 12 punten niet weggeschreven als afvalwedstrijd.

Koningin wordt zij die de minste punten als eindresultaat heeft van de competitie. Eindigen twee of meer deelnemers gelijk dan wint degene die het hoogste totale gevangen gewicht van alle wedstrijden heeft gevangen het gewicht van afvalwedstrijden telt niet mee.

10. Na iedere wedstrijd is er een prijsuitreiking. Prijsdichtheid 1 op 2.
11. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie

Koppelwedstrijd deelnemende competitie Dames met Heren 2018
Betaling van de wedstrijd dient 2 weken van te voren overgemaakt te zijn op rekening ,
NL 18 INGB 0002 315474
T.n.v. De Rietvoorn met vermelding welke wedstrijd.
Zaterdag 15 September
er wordt gevist van 10 t/m 15.00 uur loten 09.00 uur
Pauze van 12 t/m 13.00 uur in Eethuis Westeraam.
Viswater: Westeraam bij de Jumbo 6661 TT Elst
De kosten bedragen per koppel € 10.00
Prijsuitreiking: Eethuis Westeraam Basillica 13 6661 TT Elst
Ieder heeft prijs in de vorm van vleesschalen.

Sponsors
Visit Us On Facebook