Pages Navigation Menu

Sprokkelenburg

Sprokkelenburg
De Kolk Sprokkelenburg is gelegen aan de Bemmelsedijk/Vossenpelsestraat te Lent (Nijmegen).

Het betreft hier een z.g. Wiel in gebruik bij een waterleidingbedrijf. De lengte bedraagt ca. 210 meter en de grootste breedte bedraagt ca. 110 meter. De diepte van het water verloopt van 1m op 1m naar een maximale diepte van ca. 6 meter.

– Bodem: Klei
– Bereikbaarheid: Goed
– Bevisbaarheid: Goed
(Enkel de zuid- en westoever mogen worden bevist)
– Geschikt voor: Recreatie-, karper-, snoek- en vliegvissers

Vindt uw route met: ANWB.nl

TOELICHTING
Indien achter het water een  is vermeld mag hier het gehele jaar in de nacht worden gevist. Een  betekent dat hier vissen met drie hengels is toegestaan.
Voor  en  gelden de bepalingen zoals is vermeld op pagina 5 en 6 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015.

Bepalingen voor alle viswateren.
Algemeen:
Vissen in dit water is alleen geldig in combinatie met een geldige VISpas van de Rietvoorn Elst.
De sportvisser dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015.
De gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet.
Of indien bestemd voor eigen consumptie direct worden gedood.
Het is verplicht van en naar het viswater de voetpaden te volgen, gebruik te maken van de aangebrachte overstappen en de weidehekken te sluiten.

HET IS VERBODEN:
Rijwielen etc. mee te nemen door de weilanden.
Weideafzettingen, de oever en het talud te beschadigen.
Zelf geopende weideafzettingen of hekken open te laten staan.
Te voeren met aardappelen en/of te vissen met gekleurde maden of levend aas.
Te vissen op en/of in het bezit te hebben van paling/aal.
Gevangen vis te verkopen.
Te kamperen, kampvuren te maken of te barbecueën aan het water.
Meer dan één snoek of 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben.
Vuil, voerresten en nylondraad op de visplaats achter te laten.
Indien men één van de bepalingen overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te vissen (artikel 21 Visserijwet).
Sprokkelenburg

Sponsors
Visit Us On Facebook