Pages Navigation Menu

Betaling wedstrijd/competitie

Betaling van inschrijfgelden voor de wedstrijden

In de algemene ledenvergadering van 17 februari 2017, is besloten, dat betaling van inschrijfgelden voor de wedstrijden in het vervolg tenminste twee weken voor aanvang van de wedstrijd of wedstrijdcompetitie plaatsvindt via het bankrekeningnummer van onze vereniging.

Het bankrekeningnummer is NL18 INGB 0002 3154 74 t.n.v. De Rietvoorn, onder vermelding van welke competitie of wedstrijd.

 

Sponsors
Visit Us On Facebook