Pages Navigation Menu

Acceptgiro betalen

Des te meer een reden voor leden van De Rietvoorn Elst die de contributie en VISpas betalen via acceptgiro om over te stappen naar automatische incasso.

Zoals we u al eerder lieten weten wordt de inning van contributie en
het versturen van VISpassen vanaf 2016 verzorgt door het Servicebureau van de Ledenadministratie van Sportvisserij Nederland.

U zult dus ook gemerkt hebben dat, indien u per acceptgiro betaalt, er € 5.00
administratiekosten in rekening worden gebracht.

Des temeer voor u een goede reden om te kiezen voor automatische incasso zodat u deze administratiekosten van € 5,00 in de toekomst bespaard.

U kunt uw betaalwijze wijzigen door het bij de acceptgiro bijgevoegde machtigingsformulier
in te vullen en op te sturen naar Sportvisserij Nederland.

Bij niet betalen van de acceptgiro volgt:

De 1e herinnering
deze wordt in de maand februari/maart verstuurd en de contributie wordt verhoogd met
€ 1,50 herinneringskosten.

De 2e herinnering
wordt in de maand april/mei verstuurd en de contributie wordt wederom verhoogd met
€ 2,50 herinneringskosten.

Automatische incasso
Leden die hun geld laten storneren nadat ze de VISpas 2016 hebben ontvangen, krijgen ook een herinnering(en) als ze deze niet betalen krijgen ze een aparte brief met twee opties:

1. Geld overmaken inclusief boetebedrag van € 10,00
2. VISpas per omgaande retourneren naar Sportvisserij Nederland.

Opgelet! Per 1 januari 2019 is het betalen per acceptgiro in Nederland niet meer mogelijk, de betaling per acceptgiro komt in Nederland dan te vervallen

Sponsors
Visit Us On Facebook