Pages Navigation Menu

De Linge

De Linge

 

Het gedeelte van De Linge dat door De Rietvoorn Elst wordt gepacht is gelegen langs de Weteringse Wal vanaf de autosnelweg A325 tot aan de Hollanderbroeksestraat. 

De lengte van dit lichtstromende riviergedeelte bedraagt ca. 3500 meter en de breedte van het water is ca. 10 meter. De maximale diepte is ca. 1,5 meter.

– Bodem: Klei
– Bereikbaarheid: Goed
– Bevisbaarheid: Uitstekend
– Geschikt voor: Recreatie-, wedstrijd-, karper-, snoek- en vliegvissers

Vindt uw route met: ANWB.nl

TOELICHTING
Indien achter het water een  is vermeld mag hier het gehele jaar in de nacht worden gevist. Een  betekent dat hier vissen met drie hengels is toegestaan.
Voor  en  gelden de bepalingen zoals is vermeld op pagina 5 en 6 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015.

Bepalingen voor alle viswateren.
Algemeen:
Vissen in dit water is alleen geldig in combinatie met een geldige VISpas van de Rietvoorn Elst.
De sportvisser dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015.
De gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet.
Of indien bestemd voor eigen consumptie direct worden gedood.
Het is verplicht van en naar het viswater de voetpaden te volgen, gebruik te maken van de aangebrachte overstappen en de weidehekken te sluiten.

HET IS VERBODEN:
Rijwielen etc. mee te nemen door de weilanden.
Weideafzettingen, de oever en het talud te beschadigen.
Zelf geopende weideafzettingen of hekken open te laten staan.
Te voeren met aardappelen en/of te vissen met gekleurde maden of levend aas.
Te vissen op en/of in het bezit te hebben van paling/aal.
Gevangen vis te verkopen.
Te kamperen, kampvuren te maken of te barbecuen aan het water.
Meer dan één snoek of 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben.
Vuil, voerresten en nylondraad op de visplaats achter te laten.
Indien men één van de bepalingen overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te vissen (artikel 21 Visserijwet).
Viswater De Linge

Sponsors
Visit Us On Facebook